malmo_burfagelforening

En ideell förening som sysslar med burfåglar från alla världsdelar.

Välkommen till Malmö Burfågelförening!

intropic

Välkommen till Malmö Burfågelförening (Förkortas MBF). Vårt upptagningsområde är Malmö med en mycket stor omnejd och vi har en del medlemmar ganska långt från Malmö. Vi har ingen special inriktning utan vårt fågelinnehav representeras av dom flesta arter, från små finkar till stora papegojor.

MBF bildades 1954. Vi har möte ca 9 gånger om året, med uppehåll under sommaren, i vår möteslokal på Poppelgatan 26 i Malmö. På mötena har vi föredragshållare, filmvisning och diskussioner. Medlemmarna har möjlighet att berätta om sina erfarenheter och ställa frågor.

Föreningen har ett stort bibliotek med många böcker och äldre årgångar av tidningar som medlemmarna får låna. Föreningen annonserar alltid i ett fastställt program varje månad i Fågelhobby vilket vi anser gör det intressantare för medlemmarna att gå på mötet. MBF är en mycket aktiv förening, vi arrangerar utfärder till uppfödare och fågelparker i Sverige, Danmark, Tyskland och Holland och vi har ofta fulltecknade bussar till våra arrangemang. Under sommaruppehållet har vi ibland sociala träffar för de som kan, t.ex. träffas vi hemma hos varandra för att grilla.

Vi marknadsför oss med vårt ZOO informations blad som vi delar ut till zoobutiker och djursjukhus. Vi försöker vartannat år ha utställning eller Expo, detta är mycket uppskattat och vi har en hel del besökare. För föreningen är det viktigt att visa upp att vi finns och få nya medlemmar och sprida denna underbara hobby till den yngre generationen.

Senaste fågelnyheten:

Forskning runt Kungspingviner

11 Juli, 2012

Kungspingviner tål en del mänsklig påverkan, men långt ifrån alla störningsmoment. Ett team av forskare jämförde 15 kungspingviner (Aptenodytes patagonicus) vars häckningsplatser störs av människor dagligen med 18 pingviner som häckar i ostörda områden. Alla utvalda pingviner födde upp ungar i åldern från 2 dagar till 1 månad. Stressen som varje pingvin utsattes för mättes upp genom registrering av hjärtfrekvens och delades in i 3 olika faktorer. Människa som närmar sig inom en 10 meters radie från kolonin. Ljud från turister, forskare, och maskiner, som rör sig i utkanten av kolonin. Stress som upplevdes vid tillfångatagning i forskningssyfte och provtagning. När man jämförde värden från experimentet visade sig att pingviner från områden med hög mänsklig störning var mindre stressade av buller och närmande människor, men vid fångenskap nådde de båda sin största relativa pulsökning med 42% men att de sedan återhämtat sig snabbare till normal frekvens. "Våra fynd visar att ett fall av fysiologisk anpassning till mänsklig närvaro när kolonier av kungspingviner studeras under längre tider och betonar vikten av att betrakta potentiella effekter av mänsklig närvaro i ekologiska studier. Utvärdering av människans påverkan på skyddade djur såsom kungspingviner är särskilt viktigt med tanke på den ökande populariteten för Antarktis turistgrupper säger huvudförfattare Vincent Viblanc".

Källa: sciencedaily.com

Läs vidare här!

MBF - Hem