malmo_burfagelforening

En ideell förening som sysslar med burfåglar från alla världsdelar.

Fågelnyheter

Forskning runt Kungspingviner

11 Juli, 2012

Kungspingviner tål en del mänsklig påverkan, men långt ifrån alla störningsmoment. Ett team av forskare jämförde 15 kungspingviner (Aptenodytes patagonicus) vars häckningsplatser störs av människor dagligen med 18 pingviner som häckar i ostörda områden. Alla utvalda pingviner födde upp ungar i åldern från 2 dagar till 1 månad. Stressen som varje pingvin utsattes för mättes upp genom registrering av hjärtfrekvens och delades in i 3 olika faktorer. Människa som närmar sig inom en 10 meters radie från kolonin. Ljud från turister, forskare, och maskiner, som rör sig i utkanten av kolonin. Stress som upplevdes vid tillfångatagning i forskningssyfte och provtagning. När man jämförde värden från experimentet visade sig att pingviner från områden med hög mänsklig störning var mindre stressade av buller och närmande människor, men vid fångenskap nådde de båda sin största relativa pulsökning med 42% men att de sedan återhämtat sig snabbare till normal frekvens. "Våra fynd visar att ett fall av fysiologisk anpassning till mänsklig närvaro när kolonier av kungspingviner studeras under längre tider och betonar vikten av att betrakta potentiella effekter av mänsklig närvaro i ekologiska studier. Utvärdering av människans påverkan på skyddade djur såsom kungspingviner är särskilt viktigt med tanke på den ökande populariteten för Antarktis turistgrupper säger huvudförfattare Vincent Viblanc".

Källa: sciencedaily.com

Räddningen för Rowi Kiwifågeln?

25 Juni, 2012

Efter 100 års frånvaro från North Island på Nya Zeeland har nu Rowi Kiwifågel återvänt. En koloni på 20st juveniler skall nu flyttas till den rovdjursfria Mana Island strax utanför Wellington, där arten på sikt skall nå bättre häckningsresultat. "Genom att skicka den unga populationen norrut till Mana Island gör vi det möjligt för Rowi'n att häcka utan eller med betydligt mindre inblandning från människan" säger Iain Graham från BNZ Operation NEst EggTM Ranger. "Vi förväntar oss att avsaknaden av rovdjurspåverkan kommer att bidraga tillbättre avel och mindre konkurrens i området. Detta kommer att säkerställa att Rowi'n på Mana Island kommer producera ett större antal kycklingar som med tiden blir del av den befintliga ursprungspopulationen på ÅŒkārito. Det var Department of Conservation som är en del av BNZ Operation NEst EggTM Ranger som tog 20 Rowiägg från ÅŒkāritos skogar för att skydda dem från rovdjur som Hermelin och andra introducerade skadedjur. När äggen till slut kläcktes på Westcoast WildlifeCentre i Franz Josef, föddes ungarna upp för att bli självständiga individer på den rovdjursfria Motuara Island i Marlborough Sounds. Ungarna transporterades därefter över till ManaIsland med helikopter. Fotnot: Kivier [Apterygidae] är en flygoförmögen fågelfamilj inom ordningen strutsfåglar med det enda släktet [Apteryx] som omfattar fem nattaktiva arter och som endast lever på Nya Zeeland. De räknas som nationalfågel och symbol för landet Nya Zeeland och människorna som bor där. 2007 fanns ca 200 individer och arten återhämtar sig nu långsamt.

Källa: wildlifeextra.com

Princess papegojor i Newhaven Wildlife Sanctuary

15 Juni, 2012

Princessparakiten en av Australiens mest sällsynta och utrotningshotade fågelart har plötsligt dykt upp i stora flockar i Newhaven Wildlife Sanctuary söder om Melbourne. I vilt habitat är det mycket ovanligt att arten ses, men det senaste veckorna har många observationer registrerats i Newhaven i Australien, flockar på upp till 50 flygande fåglar. Prinsessan parakiten namngavs för att hedra prinsessan Alexandra av Danmark, som blev drottning Alexandra efter giftermål med Edward VII. Princessparakiten tros vara långlivade, upp till 30 år, och häckar endast då det finns gott om föda,

Källa: wildlifeextra.com

Åtta kakapoer har släppts ut på en ö i norra Nya Zeeland

17 Maj, 2012

Åtta kakapoer har fångats in för att släppas ut på den Nya Zeeländska ön Little Barrier Island (Hauturu). Akiura fångades in på ön Whenua Hou/Codfish Island, nära Stewart Island söder om Nya Zeeland på lördagen den 18 April tillsammans med fem andra kakapoer. Två andra kakapoer fångades samma dag på Anchor Island i Fiordland. Alla åtta kakapoerna sattes i burar och togs sedan med helikopter till Invercargill flygplats, där de placerades på ett flyg från Air New Zealand till Christchurch och sedan vidare till Auckland. Rakiura skulle släppas ut med de andra på ön Little Barrier Island. Men en infektion förhindrade detta och hon fördes istället till Auckland Zoo för behandling. Den 10åriga honan har tillbringat de senaste 19 dagarna vid Auckland Zoo och är nu på väg för att ansluta sig till sju andra kakapoer på Little Barrier Island (Hauturu). Kakapoer har släppts på ön för att se om de framgångsrikt kan häcka och föda upp ungarna utan hjälp från människan. Deras framsteg kommer att övervakas noggrant och stöd kommer att ges om det krävs för att hålla fåglarna vid liv. Kakapoer levde på ön från 1982-1999. De flyttades när råttorna störde deras häckning och åt deras ägg. Råttorna har numera utrotats från ön. Fyra av kakapoer släpptes den 18 April hade tidigare levt på ön. Little Barrier beskrivs som ett "botaniskt paradis" som upprätthåller ett nästan komplett skydd av tät och obruten skog där träden ger skydd åt många sällsynta eller utrotningshotade djurarter. Det totala antalet arter av inhemska växter tros sträcker sig till omkring 400st, och ön sägs ge skydd åt fler hotade fågelarter än alla andra öar i Nya Zeeland. Ön har identifierats som ett viktigt område för fågel av Bird Life International eftersom det är en häckplats för sårbara Cook och Parkinsons Petrellerna. Ön är ett särskilt skyddat naturreservat, där mänsklig påverkan begränsas till ett minimum. Tillstånd krävs för att besöka denna ön Fotnot: Little Barrier Island eller som den också kallas Hauturu,

Källa: wildlifeextra.com

Embryo reagerar på ljud före de kläckts!

3 Maj, 2012

Enligt en studie som publicerades den 3 maj i "Current Biology" har forskare väckt embryo av fåglar i ett ägg genom att spela meningsfulla ljud på hög volym. Spelades meningslösa ljud så fick man inte samma rektion från embryonas hjärna. Resultaten kan få konsekvenser inte bara för att utveckla kycklingar och andra djur, men också för tidigt född spädbarn, säger forskarna.

Källa: sciencedaily.com

Colombianskt reservat blir dubbelt så stort!

23 April, 2012

Den Akut hotad Fuertes papegoja och elva andra globalt hotade arter av fåglar, däggdjur och amfibier får större skydd tack vare en gemensam ansträngning från Fundacion Pro Aves, World Land Trust-US, Robert Giles, Loro Parque Fundacion och amerikansk Bird Conservancy. Dessa organisationer har gått samman för att förvärva cirka 356 tunnland mark som fördubblar storleken på den befintliga naturreservatet Giles-Fuertesi. Reserven sköts av Pro Aves, ABC: s colombianska partner och den ledande bevarandeorganisationen i landet. I detta område hittades den vackra Fuertespapegojan även känd som indigovingad papegoja. Den är med en existerande population på färre än 250st en av världens mest sällsynta fåglar. Det ansågs vara utdöd för 90 år, men återupptäcktes 2002 när Pro Aves biologer upptäckte en liten population på ett dussin individer i den högt belägna delvis fragmenterade och oskyddade Cloud skogarna i Anderna. Den i dag enda kända häckningsplatsen för Fuertespapegojan ingår i det nya reservatet. - "Arten är endemisk till Colombia och finns nu endast i naturen på två platser där den bisarrt är beroende på epifytiska mistelfrukter ,säger Lina Daza, verkställande direktör för Fundacion Pro Aves. Med stöd från våra partner säkerställes ett privat landområden för dess bevarande, vi har en ny och viktig chans ta ett steg bort från utrotningshotad listan." - "Rädda en av världens mest hotade fåglar har krävt en intensiv ansträngning och tio år lång kamp för att få finansieringen till marken som organisationen Pro Aves ordnat. Marken ger oss konkreta möjligheter att nå goda resultat i bevarande av arten. Detta är en av de mer glädjande ansträngningar som vi har en del i," sade Dr. George Fenwick, ordförande i ABC.

Källa: abcbirds.org

Sparvar höjer tonläget för att höras i bullriga stadsmiljöer

2 April, 2012

Enligt senaste forskningsresultaten som professor Mason gjort avslöjas i Aprils utgåva av "Djurens beteende". Enligt forskningsresultaten i Presidio distriktet i San Francisco ändras sparvarnas läte, så att melodins tonläge sväva ovanför den växande kakofonin av bil tutor och motorljud. Det visar en stark koppling mellan förändringen i melodin och ändringen i buller, säger David Luther, biträdande professor i Masons grundutbildning i biologiprogrammet. - Det är den första studien som jag känner till som dokumenterat melodierna och svaren från fåglar över tid både i nutid och historiskt. I studien från San Fransisco jämfördes resultat från 1969 med dagens melodier tillsammans med en detaljerad beskrivningar om en stadsmiljö som blivit allt mer bullrig mellan 1974-2008.

Källa: sciencedaily.com

Fåglarna sjunger med en högre frekvens i stadsmiljö!

22 Februari, 2012

Springs den 22 februari 2012— Sparvar, trastar och talgoxar är alla fåglar som är kända för att att sjunga med ett högre röstläge (frekvens) i stadsmiljöer. Tidigare trodde man att dessa fåglar sjöng med högre frekvenser för att de skulle kunna urskilja sin fågelsång i bland ljudet i stadsmiljö som oftast tillhör de lägre frekvenserna. Nu har forskare vid Köpenhamns universitet och universitet Aberystwyth upptäckt att den fysiska strukturen i städernas buller, också spelar en roll i hur fåglar ändra sina läten. Fåglarnas frekvens är högre i stadsmiljö än fåglar i skogs terräng för att tränga igenom den vägg av konstant buller producerad av trafik, maskiner och mänsklig verksamhet. Arkitekturen har emellertid också en djupgående inverkan på deras läte. Studien publicerades nyligen i tidskriften PLoS One. En ny förklaring kan vara att stadsarkitektur är en avgörande faktor för hur fåglarna sjunger i städerna. Bullret i stadsmiljö består vanligtvis av lägre frekvenser. Således kan man dra slutsatsen att det skulle vara smart för fåglar att särskilja deras läte genom att sjunga starkare för att dränka konkurrerande buller. Den färska undersökningen visar dock att förklaringen om buller är ofullständig, enligt Professor Torben Dabelsteen i avsnittet för ekologi och Evolution vid Köpenhamns universitet Institutionen för biologi, en av författarna till studien. Han förklara också att vissa forskare har aldrig köp idén efter som inspelningar av fågelläte i stadsmiljö visar att de sjunger med den högre frekvensen även när stadsbullret minskar, detta påvisar att städernas struktur spelar en betydande roll varför fåglarna sjunger med högre frekvens .

Källa: sciencedaily.com

En del hanar av sångfåglarna skräms inte av yngre rivaler

7 Februari, 2012

Forskare University's Borror Laboratory of Bioacoustics Angelika Poesel har upptäckt att yngre hanar av Vitkronad sparv (Zonotrichia leucophrys). har svårt att hävda sig med de vuxna i parningsritualerna vid häckningstid. De äldre hanarna bryr sig inte om de yngre rivalernas sång i deras territorier, troligt vis för för att de inte anses vara något hot. Om det där emot är en äldre fågel som sjunger inom territoriet så gör den anspråk på området. Baserat på åldern bedömer de motståndarens förmåga att anses som en farlig motståndare och en yngre han fågel skrämmer dem inte säger Angela Poesel huvudförfattaren av studien och kurator på Ohio State and the tetrapod division. Poesel genomförde studien med Douglas Nelson, docent i utvecklingen, ekologi och organismernas biologi vid Ohio State och direktör för Borror Lab. studien är en av de första som föreslår att vissa fåglar jämför varandras melodier och inte bara fjäderdräkt för att bestämma en potentiell rivals ålder och därmed hot nivå. Forskarna gjorde studien i en population av vitkronad sparvar som häckade i stadsparken i Bandon, Oregon från 2008 till 2011. Forskarna har studerat denna populationen sedan 2005. Liksom många fågelarter använder Vitkronad sparv sina melodier för att hävda en boplatser, vinna en lämplig partner och ibland att hitta ytterligare honor att parar sig med. Hanar som sjunger attackeras ofta och jagas bort från deras territorier. Andra årets hanar skiljer sig dels i fjäderdräkt men även i sången jämfört med äldre och mer utfärgade fåglar. Men denna studie fokuserar också på en annan skillnad. Andra året hanar sjunger ofta två eller flera versioner av deras läten innan de tar fäste på den melodi som de kommer att använda resten av sitt liv. Yngre fåglar avslöjar sig själv genom att de prövar sig fram med olika versioner av arten normala melodi. I denna studie har forskarna kartlagt 16 manliga Vitkronade sparvar varav åtta hade haft territorier i park under tidigare år och åtta andra års sparvar som aldrig hade haft ett territorium. Forskarna placeras en högtalare i de fåglarnas territorier och spelade upp inspelningar som fick dem att tro att en andra årets fågel eller en äldre och ner mogen fågel hade invaderat deras territorium. Flera registreringar gjordes för att fastställa hur hotade fåglarna var och vad de uppfattade som ett intrång i deras territorier. Om hanen uppfattar fågeln de hörde som ett större hot, började den närma sig högtalaren för att konfrontera den rivaliserande fågeln, dvs. ta fler flygningar mot högtalaren och sjunga mer sånger. Resultatet visar också att reaktionen blev mindre när de hörde inspelningar från 2-åriga han fåglar. Med andra ord så flög de inte så nära högtalaren och betydligt färre gånger, de sjöng också färre gånger i respons. - Andra forskare menar att yngre han fåglar attraherar hon fåglarna mindre än äldre hanar. Äldre hanar ser de yngre fåglarna som litet hot och på så vis behöver de inte vara så uppmärksamma på deras aktiviteter. Studien visar att 2-års hanar som etablerat ett territorium reagerade aggressivt när de hörde inspelningar från 2-års fåglar inom deras område. De är mer troligt att det blir konflikt när båda fåglarna ser sig likvärdiga säger Poesel.

Källa: sciencedaily.com

Selen som håller sändaren kan vara orsaken till att ännu en kakapo hittats död

26 Januari, 2012

Återhämtningsprogrammet för Kakapoer rapporterar att Kakapon med arbetsnamnet Sandra som hittades 1992 på Anchor Island tragiskt har avlidit när hon fastnade med selen som håller sändarutrustningen. Vår uppgift att öka populationen av kakapoer blir mycket svårare utan sändare enligt Deidre Vercoe Scott. Sändaren är monterade på varje kakapoer som deltar i programmet och är avgörande för att vi skall hitta fåglarna. Det är första gången en kakapo har dött på ett sådant sätt på 31 år. "Selar är monterade på ett sätt som fågeln kan smita från selen om de krokar fast i något. Vi har använt dem under senaste 31 åren utan något dödsfall inträffat. Vi är inte säker på vad som hände med Sandra men hon kan ha fastnat ordentligt och inte kommit loss. Det är mycket upp mycket upprörande." Hennes död är den fjärde sedan September 2011 och kakapoer befolkningen har sjunkit från 131 till 127st, efter förra årets häckningssäsong. Sandra har sedan 1999 endast kläckt en unge vilket anses som mindre bra häckningsresultat.

Källa: wildlifeextra.com

Kakapo död avslutar 2011 negativt

19 Januari, 2012

Förmodligen blir det ingen avel för den marklevande Kakapon på Whenua Hou/Codfish denna säsong. Teamet som övervakar området och Kakapons återhämtning är mycket besvikna efter att den 2/1 2012 hittat en av hanarna död. Det var när sändaren som placerats på Kakapon som indikerade dödligt läge som teamet började leta efter Kakapon, när den hittades kunde man se på en av sändarens funktioner att hanen varit död i 24 timmar. Waynebo som kakapon döpts till upptäcktes 1989 på Stewart Island och fördes sedan vidare till den rovdjurs fria ön Whenua Hou/Codfish där han fick flera Kakapo ungar. - Hans ålder är dock okänd. Idag finns det 128 Kakapo papegojor efter att det har minskat med tre stycken under året säger Deidre Vercoe Chef för återhämtningsprogrammet. Han fortsätter med att en obduktion har utförts vid Auckland Zoo, den enda uppgiften om dödsorsaken är att han hade ett sår på sitt bröst. Han hade varit helt friska när rutinmässigt infångades flera veckor före sin död. Vävnadsprover har skickats till Massey University. Vi väntar nu på ytterligare resultat. - Dödsfallen påminner oss om att även om Kakapons återhämtning har ökat från 49 till 131st de senaste 21 åren så är kakapon fortfarande en akut hotad art och mycket sårbara. På grund av ett dålig år för Dacrydium trädet vars frukter är viktig föda för kakapon, så förutser vi att det inte blir någon avel på Whenua Hou/Codfish Island i år och att chans är liten att det kommer att bli någon på Anchor Island. Så mängden fåglar förväntas att stanna på 128st under 2012

Källa: wildlifeextra.com

Fågelsmugglare arresterades i Indonesien

15 Januari, 2012

Enligt Wildlife Conservation Society konfiskerade 20 rödlistade fåglar på en bus ämnade för den illegala marknaden av den Indonesiska myndigheterna under januari månad 2012. Det var i december 2011 som gripandet genomfördes av agenturen för bevarande av naturresurser (BKSDA) i Lampung Sumatra, Indonesien. Gripandet resulterade i beslag av mer än 20 skyddade fåglar, bl.a. kakaduor, papegojor, påfågel och paradisfåglar. Operationen var ett samarbete mellan BKSDA, WCS'S Wildlife Crime Unit och Anti Wildlife Trade Forum. "Vi hyllar Indonesiens regering för dess engagemang i att stoppa handeln med vilda fåglar inom sina gränser. Den senaste arrestering är en serie av insatser som (BKSDA) gjort för att förhindra hot mot endemiskt djurliv, i detta fall ett antal skyddade fågelarter" sade Joe Walston, direktör för WCS:s Asien Program. Det var på en bussresa mellan huvudstaden Jakarta i Indonesien och staden Medan i norra Sumatra som BKSDA och WCS'S i hamnstaden Bakauheni som man kom mannen på spåren. Vattenvägen mellan de två öarna är känd som Sunda sundet trafikeras av hundratals färjor och är en viktig transitpunkt mellan öarna i Sumatra och Java. Rutten är en känd smugglingsväg för olagligt vildfångade djur. - Vi tro att artskyddade djur smugglas utomlands via Medan i östra Indonesien säger Mr. Darori, Forest Protection and Natural Conservation, Ministry of Forestry. Smugglarna försöker hitta alternativa vägar eftersom både hamnen och flygplatsen i Jakarta övervakas och skyddas av våra officerare". De utrotningshotade och sårbara fåglarna som är beslagtagna var placerade på bussen i flera korgar och burar. Teamet hittade också Palm kakaduor och mindre Paradisfåglar vilka är rödlistade och anges som prioriterade arter av indonesiska ministeriet för skogsbruk. Tillsammans med skövling av skogar och omställning av skogshabitat är den inhemska och internationella handeln med sällskapsdjur en av de största hoten mot fågelpopulationer i Indonesien. WCS'S Wildlife Crime Unit uppskattade att den slutpriset för fåglar på den internationella marknaden kan vara så mycket som 365 000kr en Palmkakadua kunde hämta så mycket som 110 000kr på den internationella marknaden. "Detta fallet visat allvaret i den olagliga vilda handeln och dess inverkan på våra arter. Smugglarna har blivit mer innovativ i sina strategier och därför är det viktigt för alla nivåer i samhället att samarbeta i kampen mot olaglig handel med vilda djur" Enligt Dr. Noviar Andayani, WCS som bildades 2003 i syfte att tillhandahålla data och teknisk rådgivning till brottsbekämpande organ i utredning och lagföring av brott med vilda djur. Enheten arbetar också för att öka medvetenheten och gemenskapen hos invånarna samt att informera om förbud mot handel med vilda djur. Detta arbete stöds av bevarandefonden för multinationella arter som finansieras av USA:s Fish &Wildlife Service.

Källa: wildlifeextra.com

Fågelsmugglare arresterades i Indonesien

15 Januari, 2012

Enligt Wildlife Conservation Society konfiskerade 20 rödlistade fåglar på en bus ämnade för den illegala marknaden av den Indonesiska myndigheterna under januari månad 2012. Det var i december 2011 som gripandet genomfördes av agenturen för bevarande av naturresurser (BKSDA) i Lampung Sumatra, Indonesien. Gripandet resulterade i beslag av mer än 20 skyddade fåglar, bl.a. kakaduor, papegojor, påfågel och paradisfåglar. Operationen var ett samarbete mellan BKSDA, WCS'S Wildlife Crime Unit och Anti Wildlife Trade Forum. "Vi hyllar Indonesiens regering för dess engagemang i att stoppa handeln med vilda fåglar inom sina gränser. Den senaste arrestering är en serie av insatser som (BKSDA) gjort för att förhindra hot mot endemiskt djurliv, i detta fall ett antal skyddade fågelarter" sade Joe Walston, direktör för WCS:s Asien Program. Det var på en bussresa mellan huvudstaden Jakarta i Indonesien och staden Medan i norra Sumatra som BKSDA och WCS'S i hamnstaden Bakauheni som man kom mannen på spåren. Vattenvägen mellan de två öarna är känd som Sunda sundet trafikeras av hundratals färjor och är en viktig transitpunkt mellan öarna i Sumatra och Java. Rutten är en känd smugglingsväg för olagligt vildfångade djur. - Vi tro att artskyddade djur smugglas utomlands via Medan i östra Indonesien säger Mr. Darori, Forest Protection and Natural Conservation, Ministry of Forestry. Smugglarna försöker hitta alternativa vägar eftersom både hamnen och flygplatsen i Jakarta övervakas och skyddas av våra officerare". De utrotningshotade och sårbara fåglarna som är beslagtagna var placerade på bussen i flera korgar och burar. Teamet hittade också Palm kakaduor och mindre Paradisfåglar vilka är rödlistade och anges som prioriterade arter av indonesiska ministeriet för skogsbruk. Tillsammans med skövling av skogar och omställning av skogshabitat är den inhemska och internationella handeln med sällskapsdjur en av de största hoten mot fågelpopulationer i Indonesien. WCS'S Wildlife Crime Unit uppskattade att den slutpriset för fåglar på den internationella marknaden kan vara så mycket som 365 000kr en Palmkakadua kunde hämta så mycket som 110 000kr på den internationella marknaden. "Detta fallet visat allvaret i den olagliga vilda handeln och dess inverkan på våra arter. Smugglarna har blivit mer innovativ i sina strategier och därför är det viktigt för alla nivåer i samhället att samarbeta i kampen mot olaglig handel med vilda djur" Enligt Dr. Noviar Andayani, WCS som bildades 2003 i syfte att tillhandahålla data och teknisk rådgivning till brottsbekämpande organ i utredning och lagföring av brott med vilda djur. Enheten arbetar också för att öka medvetenheten och gemenskapen hos invånarna samt att informera om förbud mot handel med vilda djur. Detta arbete stöds av bevarandefonden för multinationella arter som finansieras av USA:s Fish &Wildlife Service.

Källa: wildlifeextra.com

Engelsk Äggsamlare fängslad för 4:e gången

Wildlife extra den 18 December, 2011

Äggsamlare åter igen fängslad för fjärde gången i Storbritannien. Det är en 49 åring som från staden Bow i östra London som nu är den person som suttit i fängelse flest gånger i England. Den sista fällande domen blev 6 månader fängelse för stöld och innehav av ägg från vilda fåglar, inklusive några av de mest sällsynta och mest hotade fågelarterna. Manne som fängslats vi tre tidigare tillfälle erkände sig skyldig till tio åtalspunkter vid domstolen i Thames. När polisen i samarbete med RSPB undersökte mannens hem i juni i år hittades nästan 700 ägg från olika arter tex. Kungsörn, skärfläcka som tagits från bon i naturen och innehav av ägg från särskilt skyddade arter, däribland: sju kungsörn ägg. åtta fiskgjuse ägg. 12 skärfläcka ägg. tre pilgrimsfalks ägg. tre röda glad ägg. och 12 ägg av andra särskilt skyddade arter. Utrednings officerare Mark Thomas på RSPB har jobbat med fallet och säger "Under 2001 kom lagen som vi anser tvingade Storbritanniens äggsamlare att kasta in handduken men den 49 årige mannens besatthet driver honom till de mest skyddade och sällsynta arterna i landet.

Stephen Rodgers, från polisen, sade: "vi hoppas att detta resultat vid domstolen sänder ett tydligt budskap som tillsammans med våra partner från RSPB kommer att arbeta för att skydda Storbritanniens fåglar för framtida generationer. Mannens besatthet har direkt äventyrat Storbritanniens vilda djurliv genom att samla in ägg från några av Storbritanniens ovanligaste, värdefulla och mest hotade arter"

Källa: wildlifeextra.com

Engelsk man arresterad för ägg insamling i Bulgarien

Wildlife extra den 9 December, 2011

Ett tips har lett till att en Engelsk man blev arresterad i en räd mot hans hem i Burgas Bulgarien. Man hittade ägg från fler hotade arter som beslagtogs i räden, där ibland den utrotningshotade arten Gåsgam [Gyps fulvus.] I räden mot bostaden biträdde officerare från BSPB den bulgarisk polisen vid tillslaget mot en adress i den kustnära staden Burgas. Detta fallet är det först i sitt slag i Bulgarien och innefattas information som överförts från RSPB till den bulgariska myndigheterna via UK National Wildlife Crime Unit (NWCU).

Guy Shorrock är officer RSPB och har varit inblandad i detta fall från Burgas. "vi har med stort intresse undersöka detta fall av insamling av ägg. En internationella åtgärd som bidrog till att ägg som tagits från vilda fåglar beslagtogs gör oss mycket glada.

Utöver äggen beslagtog officerare också utrustning för insamling av ägg och klättringsredskap."

Fem kullar av vilda fågelägg från fyra olika arter beslagtogs av polisen, Gåsgam, Rödvingad vadarsvala, Ortolansparv och Svarthätta.

Guy Shorrock tillägger "det är oroande att en samling av ägg från vilda fåglar har beslagtagits i Bulgarien som har så många hotade och utsatta arter. Vi är mycket oroade att länder som Bulgarien utsätts för denna typ avbrott efter som de inte har resurser och erfarenhet att utreda brott som insamling av ägg. Bulgarien har ett antal fågelarter som står inför globala utrotning, Kejsarörn, Tattarfalk , Smutsgam, Strortrapp, Amerikansk kopparand och Krushuvad pelikan".

Källa: wildlifeextra.com

Visa 5 inlägg till.

MBF - Blogg