malmo_burfagelforening

En ideell förening som sysslar med burfåglar från alla världsdelar.

Bygga upp en fågelhållning

Var startar man, det finns en hel del att ta hänsyn till när man bygger upp sin första fågelhållning, både som tamfågelhållning alternativ uppfödning i liten eller stor skala. Storleken spelar dock roll när det gäller byggnadslov men det kommer vi till längre ner. Det Bygge som skall göras beror till stor del hur stora fåglar och vilka arter som man tänker hålla med tanke på lagen om burens storlek (DFS 2005:8 saknummer L80) och om man är intresserad av uppfödning eller man bygger voljärer för att fåglarna skall beskådas i ett habitat som liknar den vilda miljön. Den största skillnaden är att bygglov krävs för fågelhållning som inte anses som tamfågelhållning. Fågelhållning inom detaljplanerat område och i vissa fall även utan för detaljplanerat område kräver byggnadslov, undantag görs om det är sällskapsdjur som hålls i voljären. Mer information om vad som är detaljplanerad mark och blanketter för ansökan om tillstånd för att hålla djur kan du hitta på Malmöstads hemsida. För handläggning av dessa tillstånd tar Miljönämnden ut en avgift. Bygglov måste man också ansöka om i vissa fall då bygget blir av större art, detta gör man lättast genom att läsa vad som gäller i din kommun.

Byggets storlek beror ofta på hur många arter som man skall hålla och hur bra dessa går i hop, det är inte alla arter som kan gå i samma voljär och fågelhuset kräver därför i vissa fall flera voljärer inomhus med lika många voljärer utomhus. Nätets maskor skall vara anpassade efter vilka fåglar som hålls i voljären. Den yttre delen av voljären bör vara delvis försedd med tak och väggar som ger lä vid blåsigt och kallt väder. Tänk på att takets balkar konstrueras så att det tål vikten från blötsnön här i Skåne. Sveriges södra region kräver inte alltid uppvärmda fågelhus men de bör vara frostfria dvs. en temperatur inomhus som är över 0°C, detta beror till stor del på vilken/vilka arter som man tänker hålla. Det är oftast bättre att bygga efter något kallare klimat då våra vintrar kan variera kraftigt, det har ju hänt att vi också haft -10°C under vissa perioder. Ditt blivande fågel intresse kan ändras från en ganska "lätt" art till en mer krävande art under årens gång.

Placeringen av anläggningen bör vara så att man kan utöka sin hobby med tiden, för det kan vara svårt att bygga ut om man inte redan från början planerat för detta. Vissa arter är aggressiva mot sina artfränder under t.ex. häckning, man bör därför planera så att man kunna sitta i lugn och ro och se vad som händer i voljären, det tar ibland sin tid innan fåglarna återgår till sina sysslor när man kommer in i närområdet vid voljären eller fågelhuset. En service gång (Sluss) är bra att ha, så att det på ett säkert sätt går att komma in i voljärens yttre del utan att man riskerar att släppa ut några fåglar. Nätet på buren bör vara anpassat efter den art som skall vara i voljären, maskornas storlek samt tråden tjocklek är sånt som man får ta hänsyn till. Arapapegojor och kakaduor skall givetvis har tjockare trådtjocklek än den lilla finken eller Undulaten, maskornas storlek skiljer också mellan den lille finken och den stora Arapapegojan. Det är ju inte bra om fågeln kan sticka ut huvudet genom nätet och fastna, den kan då bli hängande i ett fast grepp tills att den dör. En viss risk finns med materialet i voljärens nät, innan du bestämmer dig för vilket nät du skall välj bör du följa länken till fågelhobbys hemsida och en artikel skriven av Bengt Larsson / MBF.

Markens beskaffenhet bör konstrueras så att djur inte med lätthet gräver och kan komma in i voljären till ett dukat bord. Dränering av marken är av stor betydelse så att inte marken ständigt är fuktig efter fåglarnas bad eller runt vattenskålarna, detta kan medför att bakterier och andra sjukdomar frodas i pölarna på voljärens botten. Mat och vattenskålar som kan tas ut och rengöras utan att man går in i voljären är till stor fördel, detta gör att det blir lättare att fodra fåglarna.

MBF - Bygga