malmo_burfagelforening

En ideell förening som sysslar med burfåglar från alla världsdelar.

Fågelfakta

Inköp av tamfågel och fågel för uppfödning

Tamfågel:

Att köpa en tamfågel kräver en del tankar om vilken art du väljer, livslängden på arten, hur stor bur arten skall ha enligt L80. Bor man i hyreshus kan det vara bra att ha koll på om man får ha fåglar i lägenheten. Vissa arter är högljudda och kan kanske vara svåra att ha inomhus i t.ex. en lägenhet. Tama fåglar kräver mycket tid, man måste ägna några timmar/dag för att få an papegoja riktigt tam. Det finns andra sysslor som också tar tid t.ex. städning av bur och fågelrum, fodring. Kostnaden för en fågel varierar kraftigt mellan olika arter men det är inte bara fågeln som kostar utan buren kan kosta i vissa fall lika mycket som t.ex. en papegoja. Försäkring och burens tillbehör som leksaker och liknande saker samt foder kostar också en del pengar. Försäkring kan man välja till om man vill, men det kan bli väldigt dyrt om man inte har försäkring och behöver uppsöka djursjukhuset, en olycka eller sjukdom kan mycket väl drabba just din fågel.

Har man plats för en papegoja i hemmet, burarna är med den nya L80 lagen stora och tar mycket plats, en fågel skitar ner en del och kräver städning både av rummet och buren. De sprätter ut fröer, skiter överallt och dammar ner. Ta en funderare om det finns någon i familjen som är allergisk mot fåglar, detta måste man ta hänsyn till. En papegoja kan bli väldigt gammal beroende på art, för mer information om olika arters ålder surfa in på vårt register för månaden fågel. Har du tålamod att försöka få din fågel tam, även under könsmognad då fåglar i regel blir trotsiga. De kan ibland jämföras med ett litet barn, de är ett krävande husdjur.

Om du nu har bestämt dig för att köpa en fågel kan jag starkt rekommendera att du går med i Malmö burfågelförening, där kan du få kontakt med mycket erfarna fågel människor och uppfödare, som kan rekommendera dig en bra och trevlig fågel. Om du köper en begagnad fågel är det bästa man kan göra att först bli fodervärd för fågeln, skriv ett kontrakt på vad ni är överens om, se till att det finns en återlämnings klausul om fågeln inte motsvara vad ägaren sagt. Om allt fungerar och fågeln fungera med dig och familjen kan köpet fullföljas. Det finns tyvärr en del problempapegojor och oseriösa människor som gärna lämpar över deras bekymmer på dig som köpare. Köp din fågel av en uppfödare ansluten till förbundet Svensk fågelhobby de är seriösa och hjälper dig med vad just den art som du är intresserad av har för behov, vilket foder du skall ge den osv.

Om du köper en fågel från uppfödare eller privatperson bör du inte bara titta på den fågel som du funderar på att köpa, du bör också titta på alla andra fåglar i buren/burarna runt om kring. Det totala hälsan hos fåglarna är ganska viktig, en sjukdom sprids ganska lätt bland fåglarna. Genom att betrakta fågeln noga före köp ökar chansen att din blivande fågel lever länge. En frisk fågel har klara ögon och är alert och nyfiken. Näsan och näbben skall vara ren och torr, näbben skall vara rak och i normal längd. Kloaken och fjädrarna runt om skall vara rena. Benen skall vara raka och klorna skallvara i lagom längd. Trampdynan under foten skall vara fri från rodnader och ha tvärgående ränder under hela foten ända ut på tårna. Alla tår skall vara på sin plats. Vikten för en fågel bör följa artens medelvärde, tänk på att honor oftast är lite lättare än hanar. Ungfåglar väger givetvis mindre och får sin rätta vikt vid 1-2 års ålder. Deras iris är ofta brunaktiga och fjäderdräkten inte i sin fulla färgprakt, detta sker oftast vid könsmognad vanligtvis vid 2-3 år ålder. Ungfåglars stjärtfjädrar är oftast i dåligt skick då de inte har den styrka som krävs i benen utan nyttjar stjärten som ett stödben när den klättrar omkring i buren. Detta försvinner när fågeln ruggar vid ett årsålder då har den fått rätt styrka i benen. Man bör känna på fågeln dels på bröstbenet som skall kännas mellan bröstmuskulaturen. Det är också bra att titta på vingarna, fäll ut dem försiktigt och se om fågeln har alla vingpennorna eller om den är vingklippt. Ser vingarna oskadda och utan deformationer.

Väl hemma med fågeln bör den placeras i karantän d.v.s. i ett annat rum än din andra fågel, man blandar inte fåglarnas matskålar eller andra leksaker utan håller dem helt skilda åt. Var noggrann med hygienen under dessa veckor, gå inte mellan burarna utan att tvätta händerna. På detta sätt kan du observera fågeln och se om det finns någon sjukdom som bryter ut, som tur är händer det inte så ofta. Karantänen bör vara ca 4-6 veckor. Foderskålar och dylikt tvättas precis som under en daglig skötsel med varmt vatten och såpa, det tar effektivt bort bakterier och smuts.

Fågel för uppfödning:

När man planerar inköp av fåglar till uppfödning skall man tänka på en hel del utöver att fågeln skall vara frisk. Vad skall fåglarna användas till, utställning eller uppfödning. Var skall man köpa sina fåglar, från andra uppfödare eller på fågelbörs i Danmark och Tyskland eller kanske rent av från en privatperson. På sen vår går de flesta fåglar i häck, framför allt för de fåglar som vistas utomhus i voljärer. De styrs av att dagen blir längre och längre och ljusare och ljusare ju närmare sommaren man kommer. Lusten att häcka ökar därmed och om förutsättningar är rätt i övrigt så har man ungar på pinnen till hösten. Som uppfödare väljer man bland det egna materialet i första hand och behåller de fåglar man behöver i sitt avelsarbete t.ex. antal fåglar som man behöver för att skapa jämna par, man tar också hänsyn till hur många av dem som skall vara hanar och honor. Man vill kanske behålla den rena blodslinjen som man avlat fram men man behöver också ha in nytt blod för att undvika inavel. Det nya blodet bör då också vara rent för att inte förstöra avelsarbetet. Man parar i hop olika fåglar från samma underart, det finns flera olika sätt att att göra detta på antingen i samma voljär eller i burar intill varandra. Man studerar dem sedan noga för att se vilka som fattar tycke för varandra. Med hjälp av de färgade ringarna kan sen plocka ut par som flyttas över i en ny voljär. Här kommer DNA test för könsbestämning till bra hjälp. Man vill ju ha ett par dvs. en hane och en hona som är sympatipar och som man tror kan gå i häck när de är könsmogna. Resterande överblivna fåglar från kullarna de året kan eventuellt bli till salu, man säljer eller byter fåglar till andra uppfödare som man har ett samarbete med, man byter t.ex. en hane mot en hona. En del uppfödare behöver komplettera så att man får jämna par. Resterande fåglar kan säljas till privat personer som vill ha en tamfågel, dessa är oftast förhandsbokade sedan en lång tid innan. Blir där sen över något på höstkanten säljs de på fågelbörser runt om i Skandinavien.

För oss nere i Skåne, med danska fågelbörser inom räckhåll är ju valet lätt. Resan behöver inte bli så lång för att införskaffa nytt blod. Det finns dock en del negativa sak med fågelbörser som man bör ta hänsyn till. Vilket ursprung som fågeln har dvs. från vilka uppfödare kommer föräldraparet. Detta kan vara svårt att kontrollera på en fågelbörs, det är inte alla fåglar som är DNA testade för könsbestämning på en fågelbörs. En annan sak som påverkar fågeln negativt är stress som fågeln utsätts för på fågelmarknader, de fångas in i hemmiljön och sätts i transportburar för transport till fågelbörsen där de placeras i försäljningsburarna, när börsen öppnar är det oftast mycket folk som trängs runt de små burarna, för att göra bra affärer med försäljarna. Besluten sker ofta snabbt och när köparen bestämt sig för en eller flera fåglar jagar ägaren fatt den fågeln som skall säljas. Stressen gör fågeln mer känslig för sjukdoms utbrott, så man får vara väldigt noga med hälsokontrollen vid köp. Väl hemma bör man placera fågeln i karantän i 4-6 veckor, det räcker med en sjuk fågel för att förstöra mångårigt avelsarbete.

Inköp av nya fåglar till uppfödning bör ske på ett smart sätt så att inte inavel blir ett problem i framtiden. Man väljer noggrant ut fåglar från olika stamtavlor dvs. olika blodslinjer. Hur kan man då vara säker på att de i verkligheten kommer från olika blodslinjer. En del uppfödare har obesläktade par från dem kan man få fågel som kommer från olika blodslinjer. Inköpet blir då enkelt och resorna mindre. Ett annat sätt är att fråga efter ringnumret hos den som säljer fågeln, du kan sen ta kontakt med stambokföraren för den arten, han kan förhoppningsvis bidra med värdefull information om det finns släktband mellan fåglarna. Detta är ett sätt för att säkerställa att man inte får inavel i fågelbeståndet. Inavel är när fortplantning sker med närbesläktade par som i vissa fall förstärker de goda egenskaperna men oftast är risken ganska stor att man förstärker de negativa egenskaperna från en eller båda föräldrarna ner till ungarna. De negativa egenskaperna som kan ärvas ner till ungarna är sjukdomar som kan ligga latent för att sedan dyka upp vid senare tidpunkt, det finns också direkt ärftliga missbildningar som ingen inom fågelhobbyn vill ha, inavel kan också leda till försämrat immunförsvar. Som uppfödare bör man se till att detta inte sker då vissa arter på längre sikt kan dö ut. Som alla känner till så är det import förbud på fåglar från länder utanför EU. Så inom överskådlig tid kommer det inte in något nytt blod inom EU:s gränser. Om stamtavlor inte finns får man sprida sina inköp mellan olika uppfödare som är utspridda i landet. Frågor man skall ställa är vilken uppfödare föräldraparet kommer ifrån. Glöm inte nytt blod är bra för fåglarna och skapar en bra och livskraftig stam av de arter som vi har i fågelhobbyn.

Källor:

fågelhobby.se

fagelhobby.nu

dsmweb.sjv.se

MBF - Fågelfakta