malmo_burfagelforening

En ideell förening som sysslar med burfåglar från alla världsdelar.

Fågelfakta

Ringmärkning av fågelungar

MBF-Ringar:

Malmö burfågel förening säljer ringar som är föreningsspecifika det vill säga ringar där man kan se att uppfödaren är ansluten till Malmö burfågelförening samt uppfödarens namn och medlemsnummer samt årtal då fågeln är född. Aluminiumringarna gäller bara 1 år och är idag till för dom som ställer ut sina fåglar i exteriör burar vid fågeltävlingar eller för att man vill att man skall se vem som fött upp fågeln. Lista för aluminiumringarna med storlekar och vilken fågelart de passar till hittar du i AL-ringlistan. Ringar både aluminium och plastringar som man beställer via MBF beställs i set om 10 ringar dvs. att man endast kan beställa 10, 20 eller mer i jämna tiotal). Plast ringarna är mer till för att märka vilka fåglar som är hanar eller honor och från vilken kull m.m. och dom finns i ett antal olika färger och storlekar se listan över PVC-ringar.

Det är bara registrerade betalande medlemmar i Malmöburfågelförening som kan beställa ringar av vår ringförvaltare. Ringarna beställes via mail eller telefon eller direkt på vårt postgironummer. Beställningen räknas inte som en beställning förrän pengarna för de beställda ringarna betalts in på MBF's postgironummer 12 35 65 - 4. Har du frågor eller undrar något över hur man går tillväga när man ringmärker fågelungar kontakta vår ringförvaltare på e-post.

ringforvaltare@malmoburfagelforening.se.

Viktiga saker att ange vid beställning av MBF-Ringar:

  • Till vilken fågel skall ringarna användas. Ange ringens bokstav, antal millimeter och art som ringen skall passa till
  • Kontaktuppgifter dvs. ditt namn, adress, telefonnummer och föreningstillhörighet=medlemsnummer.
  • Vilket material som ringarna skall vara i Aluminium eller plast.
  • Om det är plastringar glöm ej att ange färg.
  • Antal ringar av varje sort.

SF-Ringar:

För att få köpa ringar måste man vara medlem i en förening som är ansluten till Svensk Fågelhobby även kallad SF. Man skiljer i huvudsak på öppna och slutna ringar. Öppna ringarna går bara att öppna en gång, detta för att man inte skall flytta ringen mellan olika fåglar. Ringarna finns i aluminium, rostfritt och som färgringar. Leveransen för öppna ringar sker utan uppfödningsbevis och erbjudande från Agria, frakten ingår i priset. De slutna ringarna ingår uppfödningsbevis och erbjudande från Agria, frakten ingår i priset. Dessa ringar köpes direkt från ringforvaltare@fagelhobby.nu. för mer information om vilka ringar som passar till din fågel hittar du på Svensk Fågelhobbys hemsida.

Viktiga saker att ange vid beställning av SF-Ringar:

  • Till vilken fågel skall ringarna användas. Ange ringens bokstav, antal millimeter och art som ringen skall passa till
  • Kontaktuppgifter dvs. Namn, adress, telefonnummer och föreningstillhörighet.
  • Vilket material som ringarna skall vara i Rostfritt eller aluminium.
  • Om ringarna skall vara öppna eller slutna. (Om det är öppen ring kan även färg väljas).
  • Antal ringar av varje sort.

ID-märkning:

Chipsmärkning av fåglar och endast de som är större än nymfparakiter utföres i dagsläget bara av veterinärer. Först söver man fågeln med kort narkos, Chipset opereras in i bröstmuskulaturen på fågeln. En chipläsare kan sedan avläsa chipets id nummer som sedan kan knytas till vissa dokument. Det finns i dagsläget ingen databank så att man kan se från var en bortflugen fågel tillhör. Chipmärkning utföres för att kunna identifiera en viss fågel.

MBF - Fågelfakta